Aandacht   Begeleiding   Coaching

 

 

Zorgcirkels

Bouwstenen van de participatiemaatschappij

De zorg wordt steeds duurder en de tekorten aan menskracht in deze sector lopen op.

We hebben nu de kans om de ‘participatiemaatschappij’ meer vorm te geven. We creëren onze eigen Zorgcirkel, een structuur waarin ‘zorg voor elkaar’ een plek krijgt.

Dit is het concept: Ieder van ons formeert een eigen Zorgcirkel van buren/bekenden/vrienden, die bij een zorgvraag ingeschakeld mogen en kunnen worden. Een ‘mantel’ van mensen met wie je verbonden bent en die bereid zijn om de helpende hand uit te steken op momenten waarop ondersteuning welkom is. Er is commitment aan de eigenaar van de Zorgcirkel dat hij/zij hulp mag vragen. Zonder terughoudendheid. En de ander mag altijd ‘nee’ zeggen. Dat hoort erbij.

Een Zorgcirkel bestaat uit circa 12 mensen uit je directe leefomgeving. Waarom 12? Omdat dat in de meeste huiskamers past. Omdat er dan diversiteit is in expertise, kennis en vaardigheden. Omdat we dan de (zorg)taken zo kunnen verdelen dat niemand overbelast raakt.
Het idee is dat deelnemers aan de cirkel op maximaal 15 km afstand wonen. Omdat de hulp dan snel ter plekke is en de reisafstand geen belemmering gaat vormen.

Het kan iedereen gebeuren dat hij/zij zomaar zorg nodig heeft. Voorbeelden:

  • De derde zwangerschap verloopt moeizamer dan gedacht. De zorg voor de andere kinderen én de zwangerschap, dat vraagt veel. Een keer in de week koken of boodschappen doen zou dit jonge gezin kunnen ontlasten.
  • Het werk is veeleisend. Je raakt overbelast. Burn-out. Wat heb je nu nodig?
  • De mantelzorg voor een ziek kind, een zieke partner of ouder, vraagt veel van jou. Een beetje ondersteuning (respijtzorg) kan veel betekenen.
  • Een echtscheiding loopt moeizaam. Een luisterend oor, dat maakt het draaglijker.
  • Je verliest een dierbaar iemaand door overlijden. De verwerking en de aanpassing aan de nieuwe situatie kost minimaal een jaar. Mensen uit de zorgcirkel kunnen verlichting brengen.
  • Een alleenstaande 70+’er verstuikt een enkel. Hellup!! Wie laat de hond uit?
  • Er is sprake van een (ernstige) ziekte. De thuiszorg doet misschien voldoende, maar er is een tekort aan menselijke aandacht, aan een rustig gesprek, aan ‘er zijn’.

Het ideaal: iedereen vanaf 18 jaar een eigen Zorgcirkel.
Misschien wordt jouw Zorgcirkel wel uit nood geboren, maar hoeft niet opgeheven te worden als de crisis voorbij is.
Met de Zorgcirkels gaan we weer op zoek naar  de ‘menselijke maat’ in de wereld. Niet afhankelijk van grote organisaties, maar kleinschalig, waarbij de eigenaar van de Zorgcirkel zelf de regie heeft.
Bij leven en welzijn een eigen Zorgcirkel opzetten is een vernieuwend initiatief dat past bij de wens tot zelfredzaamheid. Zo kun je je alvast voorbereiden voor 'als' en ‘straks’.

Interesse | Vrijblijvend kennismaken

Wat past bij jou? Samen kijken we hoe we daar vorm aan kunnen geven. Nowaten is flexibel in tijd en werkvormen.

Neem vrijblijvend contact op om te kijken of en hoe de mogelijkheden van Nowaten kunnen worden afgestemd op jouw wensen.