Aandacht   Begeleiding   Coaching

 

 

Familiegesprek

In familiegesprekken gaat het er vooral om met elkaar in verbinding te komen. Samen met het terminale gezinslid ofwel – bijvoorbeeld na het overlijden - met elkaar als achterblijvers zodat er emotionele rust ontstaat bij alle betrokkenen. 

Een familiebijeenkomst in aanwezigheid van degene die terminaal is
In deze situatie gaat het er in beginsel om een veilige omgeving te creëren waarin iedereen, indien gewenst, uitdrukking kan geven aan wat er in hem of haar leeft met betrekking tot het komende afscheid.

Het gaat om het bespreken van de onderwerpen die het de stervende mogelijk maken om makkelijker in rust en vrede los te kunnen laten. Zoals het regelen van nog niet afgeronde (financiële) zaken en het bespreekbaar maken van onderwerpen die belangrijk zijn voor de onderlinge verstandhoudingen. Misschien zijn er onderwerpen die gemeden zijn vanwege de lieve vrede.
Vergeving is bijna altijd aan de orde. In kleine en grote zaken.

Een familiebijeenkomst voorafgaande aan het definitieve afscheid van degene die terminaal is
Niet altijd is de stervende nog aanspreekbaar. Soms kan of wil hij of zij niet meer betrokken worden bij de afstemming rondom het afscheid.
Het organiseren van de activiteiten rondom het verscheiden is dan de volle verantwoordelijkheid van de familie alleen. Al dan niet op basis van aanwijzingen en wensen die de overledene vooraf al had aangegeven. Er is afstemming nodig om een afscheidsceremonie te creëren waarin iedereen zichzelf herkent en waarbinnen ieders persoonlijke behoeften kunnen worden vervuld. 

Een familiebijeenkomst na de begrafenis of crematie
Dit kan een zijn tijd voor een gezamenlijke terugblik op het leven van en met de overledene. Het is een bijeenkomst om mooie momenten uit te wisselen en anekdotes te vertellen. En ook om uiting te geven aan wellicht nog nooit uitgesproken gevoelens jegens de overledene.
Gebruik makend van de speciale sfeer rondom het afscheid is het mogelijk om zaken aan te kaarten die gevoelig liggen, wellicht al jaren.
En samen te zorgen voor helderheid over de afwikkeling van alles wat de overledene betreft.

Zo wordt voorkomen dat er nog zaken kunnen spelen die, indien niet uitgesproken en helder gemaakt, aanleiding kunnen zijn tot negatieve verstandhoudingen, die zich achteraf niet meer zo makkelijk laten herstellen. Het familiegesprek biedt de mogelijkheid om in harmonie weer uit elkaar te gaan en zorgt ervoor dat toekomstige betrekkingen niet belast zijn met zaken die rondom het afscheid niet werden opgelost ofwel zijn ontstaan.

Interesse | Vrijblijvend kennismaken

Wat past bij jou? Samen kijken we hoe we daar vorm aan kunnen geven. Nowaten is flexibel in tijd en werkvormen.

Neem vrijblijvend contact op om te kijken of en hoe de mogelijkheden van Nowaten kunnen worden afgestemd op jouw wensen.