Aandacht   Begeleiding   Coaching

 

 

EMDR

Er zijn dingen in het leven die je niet aan wilt gaan. Dat kan bewust zijn, maar ook onbewust. In het laatste geval vermijd je situaties waarin je geconfronteerd wordt met iets dat je liever wil vergeten.
Dat vergeten lukt meestal niet. Wat wel kan is dat je datgene waar je liever niet aan denkt een plek geeft in je leven. 

Eén van de dingen die je tegen kunnen houden om voluit te leven, is dat er ooit iets in je leven is voorgevallen waar je nog steeds last van hebt. Het kan zijn dat je weet wat dat precies is en het kan ook zijn dat je dat niet weet.
Zo’n voorval kan een trauma hebben veroorzaakt. Een groot trauma, maar ook een klein trauma. Voorbeelden van dat eerste liggen voor de hand; (verkeers)ongeluk, (seksueel) misbruik, (getuige zijn van) geweld, etc. Kleine trauma’s zijn dingen waar je je vaak niet meer zo bewust van bent. Bijvoorbeeld dat de juf op de basisschool zo tegen je schreeuwde, of dat je je vinger tussen de deur kreeg. Denk hierbij ook aan pesterijen op school of werk, verlieservaringen (ook van en dierbaar huisdier), emotionele verwaarlozing of akelige ervaringen op medisch gebied. Deze gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in je leven en blijvende sporen nalaten.

Het is mogelijk dat problemen ontstaan omdat bepaalde gebeurtenissen in je leven niet verwerkt zijn. Met EMDR onderzoek je met behulp van de therapeut gebeurtenissen in je leven zodat informatie kan worden verwerkt en geïntegreerd.
EMDR (Eye Movement Desentization and Reprocessing) is een therapie die vaak snel resultaat heeft en oorspronkelijk is ontwikkeld voor mensen die last blijven houden van bepaalde traumatische ervaringen (posttraumatisch stress syndroom). EMDR kan ook toegepast worden bij depressie, schaamte- en schuldgevoelens, burn out, echtscheiding, fobieën en stagnatie in je leven.

Tijdens de intake krijg je meer uitleg over hoe een en ander in zijn werk gaat en kunnen we samen bekijken of EMDR iets voor je kan betekenen.

 

 

 

Interesse | Vrijblijvend kennismaken

Wat past bij jou? Samen kijken we hoe we daar vorm aan kunnen geven. Nowaten is flexibel in tijd en werkvormen.

Neem vrijblijvend contact op om te kijken of en hoe de mogelijkheden van Nowaten kunnen worden afgestemd op jouw wensen.