Deep Listening

Luisteren, echt luisteren, kan helend werken. De spreker hoort zichzelf praten doordat de luisteraar exclusieve aandacht geeft aan wat er verteld wordt.

Die aandacht bestaat uit drie componenten: belichaming, presentie en compassie. Omdat de luisteraar zich onthoudt van enig oordeel wordt er een situatie gecreëerd waarin de luisteraar zich veilig voelt. Door doelbewust zonder enige verwachting te luisteren kan de spreker zich zonder terughoudendheid verdiepen in wat hem/haar bezighoudt.

Daardoor kunnen onverwachte inzichten en ontstaat voor de spreker de mogelijkheid om dieper in zichzelf te onderzoeken waar het hem/haar in wezen om gaat. Wat zijn de gevoelens die naar boven komen? Welke behoeften worden er al dan niet vervuld?

De luisteraar ervaart een open ruimte waarin alles mogelijk is. Deep Listening gaat uit van een verbinding tussen luisteraar en spreker die kan bijdragen aan de ondersteuning, het oplossen van een probleem, een doorbraak of een transformatie.

Awareness Centred Deep Listening Training, kortweg Deep Listening, is vijftien jaar geleden ontwikkeld in Ierland door de Britse therapeut Rosamund Oliver. Zij bracht inzichten uit psychologie, neurowetenschappen en boeddhisme bij elkaar om tot een bewustere en zuivere vorm van luisteren te komen. Sinds 2016 leidt zij Deep Listening-trainers op.

Het eerste gesprek op basis van Deep Listening is vrijblijvend en kosteloos.

Interesse | Vrijblijvend kennismaken

Wat past bij jou? Samen kijken we hoe we daar vorm aan kunnen geven. Nowaten is flexibel in tijd en werkvormen.

Neem vrijblijvend contact op om te kijken of en hoe de mogelijkheden van Nowaten kunnen worden afgestemd op jouw wensen.