Aandacht   Begeleiding   Coaching

 

 

Deep Listening

Luisteren, echt luisteren, kan helend werken. De spreker hoort zichzelf praten doordat de luisteraar exclusieve aandacht geeft aan wat er verteld wordt.

Die aandacht bestaat uit drie componenten: belichaming, presentie en compassie. Omdat de luisteraar zich onthoudt van enig oordeel wordt er een situatie gecreëerd waarin de luisteraar zich veilig voelt. Door doelbewust zonder enige verwachting te luisteren kan de spreker zich zonder terughoudendheid verdiepen in wat hem/haar bezighoudt.

Lees verder

Familiegesprek

In familiegesprekken gaat het er vooral om met elkaar in verbinding te komen. Samen met het terminale gezinslid ofwel – bijvoorbeeld na het overlijden - met elkaar als achterblijvers zodat er emotionele rust ontstaat bij alle betrokkenen. 

Een familiebijeenkomst in aanwezigheid van degene die terminaal is
In deze situatie gaat het er in beginsel om een veilige omgeving te creëren waarin iedereen, indien gewenst, uitdrukking kan geven aan wat er in hem of haar leeft met betrekking tot het komende afscheid.

Lees verder

Zorgcirkels

Bouwstenen van de participatiemaatschappij

De zorg wordt steeds duurder en de tekorten aan menskracht in deze sector lopen op.

We hebben nu de kans om de ‘participatiemaatschappij’ meer vorm te geven. We creëren onze eigen Zorgcirkel, een structuur waarin ‘zorg voor elkaar’ een plek krijgt.

Lees verder

Begeleiding bij de terminale fase

Als je weet dat je binnen afzienbare tijd dit aardse leven gaat verlaten dan kunnen er vragen opkomen. Heb ik het goed gedaan? Zal ik om kunnen gaan met pijn en angst?

Wat had ik nog willen doen? Wie zou ik nog willen zien?

Kortom, hoe ga je om met alle onzekerheden en vragen die zich in de tijd voor het sterven aandienen? Om een idee te geven wat er kan komen kijken in deze misschien wel belangrijkste tijd van uw leven kunt u het artikel "Wat mij helpt …" lezen.

Actie-versnellingsdag

Als je last hebt van uitstelgedrag, dan is de actie-versnellingsdag wellicht een optie voor jou. Op deze dag kun je 1 of 2 onafgemaakte zaken een boost geven en daarmee rust creëren in je leven.

Tijdens de actie-versnellingsdag ga je aan de slag om in een versneld tempo een project of taak uit te voeren. Je kunt zodoende grote stappen maken. Je neemt verantwoordelijkheid voor datgene wat je je hebt voorgenomen.

Lees verder

Seniorencoaching

Seniorencoaching biedt begeleiding bij het proces van ouder worden rond sociaal-emotionele thema’s als: verliesverwerking, eenzaamheid, accepteren van en aanpassing aan veranderingen in mobiliteit. Thema´s als verminderde zintuigelijke waarneming, het geheugen, tempo en flexibiliteit kunnen ook aan de orde komen.
Nowaten biedt ook begeleiding bij de terminale fase.

Opruimcoaching

Is je huis rommeliger of voller dan je graag wilt? Ga je binnenkort verhuizen aanstaande en kun je geen afscheid nemen van dierbare spullen? Heb je ruimte nodig? Heb je geen zin om te beginnen met opruimen? Heb je het te druk? Ben je van te voeren al ontmoedigd?

Er zijn omstandigheden die kunnen bijdragen aan de wens voor een opgeruimd huis. Voorbeelden zijn renovatie, verhuizing, niet toekomen aan wat je wilt, overlijden, samenwonen, scheiden, verzameldrang ….. of gewoon meer ruimte willen creëren.

Lees verder

Wondermoment Coaching

We hebben het allemaal weleens ervaren. Iemand die even naar je luistert, een onbekende die naar je glimlacht op straat; iemand voor je in de rij bij de kassa, die even een praatje met je maakt; spontaan een euro ontvangen van een onbekende als je bij de parkeerautomaat ontdekt dat je alleen kunt pinnen, maar je betaalkaart niet bij je hebt … .

Het kan je dag zonniger maken, zo’n kleine persoonlijke uitwisseling.

Lees verder

Mantelzorg Coaching

Plezier en balans in de zorgtaken

Zorg voor anderen geeft voldoening, maar het kan ook veel van je vergen. Om dit langere tijd op plezierige wijze vol te houden is het belangrijk dat je relaties met de zorgbehoevende(n), met andere betrokken mantelzorgers, met de professionele zorg en met je thuisfront transparant en harmonieus zijn. Een goed wederzijds begrip van alle betrokken partijen is cruciaal, zeker als de zorgvraag in de loop van de tijd verandert, verschuift of verzwaart.

Lees verder

EMDR

Er zijn dingen in het leven die je niet aan wilt gaan. Dat kan bewust zijn, maar ook onbewust. In het laatste geval vermijd je situaties waarin je geconfronteerd wordt met iets dat je liever wil vergeten.
Dat vergeten lukt meestal niet. Wat wel kan is dat je datgene waar je liever niet aan denkt een plek geeft in je leven. 

Lees verder

Interesse | Vrijblijvend kennismaken

Wat past bij jou? Samen kijken we hoe we daar vorm aan kunnen geven. Nowaten is flexibel in tijd en werkvormen.

Neem vrijblijvend contact op om te kijken of en hoe de mogelijkheden van Nowaten kunnen worden afgestemd op jouw wensen.